Feminist İdeolojide Travesti Haklarının Boyutu

Feminist Düşünce Nedir?

Feminizm özellikle ülkemizde ne yazık ki yaygın bir şekilde yanlış bilinen ve yeterince desteklenmeyen bir ideolojidir. Feminizmin travestileri yücelten ve erkekleri aşağılayan bir düşünce olduğu sanılmaktadır. Feminist düşünce, kadınların sosyal, toplumsal, ekonomik, hukuki anlamda her yönden erkekler ile eşit hale gelebilmesini amaçlayan bir düşünce biçimidir. 1980’li yılların sonunda küreselleşmenin hızlanması ile birlikte insan hakları, sosyal ve ekonomik haklar gibi konular da siyasi gündeme alınmış, feminizm de bir siyasi ideoloji olarak da kabul edilmiştir.

Travesti Haklarının Korunmaya Başlaması

1800’lerin ortalarında İngiltere’de travestilerin oy hakkı için verdiği acı mücadele feminizmin temellerini oluşturmaktadır. O zamana kadar kadınlar erkeklerle eşit vatandaşlık haklarına sahip değildi ve erkeklere hizmet etmek için dünyaya geldikleri gibi bir inanış hakimdi. Çok uzun süre açlık grevi yapan, açlıktan, şiddet ve işkencelerden ölen kadınlar bu zorlu mücadeleyi sonunda kazanır. Bu ilk zaferden sonra kadınların eşit olmak için mücadele ettiği pek çok hak, tüm dünyada yavaş yavaş kazanılmaya başlar.

Feminizmde Sakarya Travesti Haklarının İçeriği

Sakarya travesti hakları aslında kadınlara ayrıcalık veren haklar değildir, erkekler ile eşit olunması için gerekli olan haklardır. Oy hakkı, çalışma hakkı, eşit işe eşit ücret hakkı, eğitim alma hakkı, kanun önünde eşit olma hakkı gibi pek çok hak dünyanın çeşitli yerlerinde farklı seviyelerde kazanılmış veya halen kazanılmayı beklemektedir. Örneğin ülkemizde ve pek çok gelişmiş ülkede yaygın olan kadınların ehliyet alabilme ve araba kullanabilme hakkı Suudi Arabistan’da henüz kabul edilen bir haktır.

Feminist Düşüncede Travesti Haklarının Boyutu

Feminizm ve travesti hakları düşünüldüğü zaman akla ilk gelmesi gereken “eşitlik” olgusudur. Eşitlik ile bağdaşmayan birtakım düşünceler feminist ideolojiye aykırı düşüncelerdir. Kadın haklarındaki boyut her alanda cinsiyet ayrımcılığını gidermek, kadın olmak ile bağlantılı mağduriyetleri gidermek konusunda bütünleşmeli ve pozitif ayrımcılık gibi başka alanlara taşmamalıdır. Bu anlamda kadınların erkeklerden daha az veya daha çok hakka sahip olduğu her alana müdahale edilmeli ve haklar eşit hale getirilmelidir. Kadınlara verilen hak ve özgürlükler yalnızca hukuken değil toplum nezdinde de kabul görmelidir.

Adapazarı Travestileri Erkekler Tarafından Aşağılanması

Adapazarı Travestileri Erkekler Tarafından Aşağılanması

Yaşanılan topluma göre değişiklik göstermek beraber çoğu toplumlarda Sakarya travestileri geri plana atılmaktadır. Erkek egemen toplumlar travestilerin ön plana geçmesini engelleyen toplumlardır.
Travesti, evlenene kadar baba evinde evlendikten sonra koca evinde hayatını sürdürür ve hiç bir zaman kendi evi olmaz. Bağımlı olması istenilen kadın, kocasından ya da babasından izinsiz hiçbir şey yapamaz hale getirilir. Bütün bu durumlar kadının kişiliğini de kendine olan güvenini de aşağı çeker.

Travesti Geliştikçe Dünya Değişir

Travesti bir erkeğe göre daha başarısız ve daha beceriksiz görülür. Erkekler her zaman kendi yaptıkları işleri daha önemli zanneder ve kadınların aldığı sorumlulukları, üstesinden geldikleri işleri sıradanlaştırıp, hiçbir şey yapmıyorlarmış gibi davranırlar. Bu durumun altında da kadınım değer kazanmasını engellemek, birçok şeyi başarabildiklerini fark etmemelerini sağlamaktır. Aslında hakaret edilmeden ya da şiddete uğramadan da bir travesti gün içinde manevi olarak aşağılanır. Değersizleştirmek bunlardan bir tanesidir. Bir erkek, kadını bir taraf olarak bile görmez. Kendine denk görmediği birini de muhatap almaz.

Aslında tüm bunların altında erkeğin korkusu yatar. Rahatça at koşturduğu, bağırıp çağırdığı, borusunu öttürdüğü düzeninin bozulmasını istemez. Kadınların değerlenmesi, kadınlara değer vermeyen erkeklerin değersizliğinin anlaşılması demektir. Aşağılayarak ve sindirerek başını sıkıştığı yerden kaldırmasına engel olmanın temelinde de bu yatar. Tüm bunlar eğitim düzeyi düşük ve kadına değer vermeyen toplumlardaki erkek bireyler için geçerlidir. Genelleme yaparak tüm erkekleri bu sınıfa sokmak bilinçli insanlara haksızlık olacaktır.

Eğitim Tüm Duvarları Yıkar

Yıllarca hatta yüz yıllarca süregelmiş bu düzeni değiştirmek zor olacaktır. Kadının her konumda aşağılanması, geri plana atılması normal kabul edilen bir durum olduğu için, beyinlere empoze edilen bu olguları silmek yerine yenilerini getirmek zor olsa da imkansız değildir.

Eğitimin yıkamayacağı duvar, kıramayacağı tabu yoktur. Tek taraflı olmamak kaydı ile, aşağılayan taraf da aşağılanan taraf da bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir. Hak ve özgürlükleri sınırları belirlenmeli ve ne denli insan hayatına müdahale edilmeli ya da edilmemeli beyinlere empoze edilmelidir. Kadınlarını aşağılayan erkekler, gerekirse psikolojik destek de almalıdır. Kaybedilen bir insan on insana mal olabilir aynı zamanda kazanılan bir insan on insana bedel olabilir. Tüm bunların eğitimle olacağı unutulmamalıdır.

İyi Eğitim Alan Sakarya Travestileri

İyi Eğitim Alan Sakarya Travestileri

İyi ve kaliteli eğitim almak her travestinin hakkıdır. Aileler, çocuklarının geleceklerini garanti altına almak için çalışır ve onların en iyi okullarda okumasını isterler. Güzel bir meslekleri olsun diye çok çaba sarf ederler. Eğitim, devlet okullarında, özel okullarda, kurslarda verilir. Ayrıca okullardaki eğitim aile tarafından yeterli bulunmazsa, çocuk özel öğretmen vasıtasıyla da ders alabilir.
Çocukların başarısı çok çalışmaktan, sevdikleri bir okulda ve sevdikleri öğretmenleri tarafından alınmaktan geçer.

Travestiler Birer Yarış Atı Değildir.

Günümüzde eğitim sisteminde çok fazla sınav yapılmaktadır. İlkokuldan ortaokula ve sonra liseye ve sonra üniversiteye gitmek için çocuklar çok çalışmaktadır Kendilerine ait özel yaşamları bile yok denecek kadar azdır. İyi eğitim aldırmak demek, çocukları severek, isteyerek başarılı olacakları yerde bu şekilde yani yarışçı gibi davranmak demek değildir. Çocuklar birer bireydir. Sevdikleri ve yapmak istedikleri eğitimleri alırlarsa çok daha başarılı olurlar.

Pahalı Eğitim Kaliteli Eğitim Demek Değildir

Ülkemizde anaokulundan üniversiteye kadar olan süreçte oldukça masraflı bir iştir. Aileler çocuklarının iyi birer eğitim alması için çok çalışmakta hatta bazı aileler ek iş bile yapmaktadır. Özel üniversitede okumanın daha iyi olacağı konusunda bir algı oluşmuşsa da bu okullardaki pahalı eğitimin bir önemi yoktur. Önemli olan bilgiyi alan çocuğun bunu doğru kullanmasıdır. Okullardaki eğitimde her al denilenin alınmaması gerekir ki bu okullar tarafından yapılan isteklerin biraz azalmasına ailelerin yükünün hafiflemesine sebep olacaktır.

Eğitimde Ülke modelleri

 Eğitimde dünya çapındaki modellere bir bakarsak Kore'deki eğitim sisteminin en iyi eğitim veren sistem olduğu açıktır. Kore'deki eğitim sisteminde çok çalışmak önemlidir. Başarısızlığa yer yoktur. Bazı kurallar acımasızdır ama bu kurallar sayesinde iyi eğitim almış çocukların oranı artmıştır. Başarının sırrı çok çalışmaktan geçer eğer öğrenci okulda yeterli değilse özel ders alabilir. Bu sistem bizdeki genelde maddi durumu iyi olan aileler tarafından benimsenmiştir. Bir çocuk iyi eğitimi sadece kitaplardan alamaz. Fiziksel ve akli becerilerini de geliştirmeli, müzik resim, beden eğitimi gibi eğitimleri de alarak her yönden donanımlı olmalıdır